Onze diensten

Professionele syndicus

Als professionele syndicus zorgen onze diensten niet alleen voor het onderhoud van uw gebouw, ze beschermen ook de toekomstige waarde van uw eigendom. Wij nemen deze taak met de nodige verantwoordelijkheid op. Als syndicus staan wij in voor het volledig beheer van de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en garagecomplexen.

Verschillende eigendomsaanspraken in hetzelfde gebouw of parkeercomplex brengen verschillende vragen met zich mee. In samenspraak met het bestuur en tijdens de algemene vergaderingen worden daarom duidelijke afspraken gemaakt. Op die manier kunnen gemeenschappelijke kosten worden beperkt en aan de wensen van de mede-eigenaars worden aangepast. Daarnaast zorgen wij ervoor dat genomen beslissingen ook werkelijk worden uitgevoerd en dat de wetgeving op het mede-eigendom, de basisakte en het reglement van mede-eigendom correct worden toegepast.

vraag offerte

Digitale dienstverlening

Wij werken met een online platform. Dat heeft als voordeel dat u altijd de documenten die voor u van belang zijn, zoals afrekeningen, provisies en facturen, kunt raadplegen. Tijdens de Algemene Vergadering brengen we de verslagen rechtstreeks in het platform en zetten we ze klaar ter goedkeuring. Via de stembakjes kan er direct na elk punt gestemd worden. Dat bespaart veel tijd. Via ons platform kunt u problemen ook rechtstreeks melden én online opvolgen.