Administratief beheer

De administratieve aanpak van Syndic Escalona

Syndic Escalona organiseert het beheer van uw appartementsgebouw of parkeercomplex zo dat de rechten van elke individuele mede-eigenaar worden gewaarborgd:

Lees hieronder wat wij doen
  • Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering (AV)
  • De beslissingen van de AV notuleren in het daartoe bestemd register
  • De beslissingen van de AV uitvoeren en laten uitvoeren
  • De vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen in rechte lijn en voor het beheer van gemeenschappelijke zaken
  • Aan elke persoon die het gebouw bewoont maar die in de AV geen stemrecht heeft, de datum meedelen van de vergaderingen zodat deze in staat is vragen te stellen of opmerkingen te geven over de gemene delen
  • Ervoor zorgen dat de mede-eigenaars inzage hebben in alle niet-private documenten en gegevens over het mede-eigendom
  • Het bewaren van het post-interventiedossier
  • Het voorleggen van het jaarlijkse evaluatierapport m.b.t. de geregeld verrichte leveringen aan de gewone AV
  • Het bijhouden van de persoonsgegevens (naam, adres, gedeelten en referenties van kavels) van wie gerechtigd is deel te nemen aan de AV en het overmaken van deze informatie aan de mede-eigenaar of notaris
vraag offerte

Onze andere diensten

Naast administratief beheer, doen we ook financieel beheer en technisch beheer.

financieel beheer technisch beheer