Financieel beheer

De financiële aanpak van Syndic Escalona

Syndic Escalona neemt het financieel beheer van uw appartementsgebouw of parkeercomplex waar:

Lees hieronder wat wij doen
  • Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheren: één keer per jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik opmaken
  • Het vermogen in zijn geheel plaatsen op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal
  • Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering die de taak van de syndicus dekt
  • Het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars op een duidelijke, naukeurige en gedetaileerde wijze
  • Het opmaken van een begrotingsraming voor de lopende uitgaven en de buitengewone te verwachte kosten. Deze begrotingen dienen jaarlijks voorgelegd te worden aan de AV
  • Bezwarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen
vraag offerte

Onze andere diensten

Naast financieel beheer, doen we ook administratief beheer en technisch beheer.

administratief beheer technisch beheer