Meer kmo-parken hebben nood aan een kmo-syndicus

Als projectontwikkelaars oudere kantoorgebouwen opkopen en renoveren, splitsen ze die vaak op in verschillende kavels. Gebouwen komen zo in handen van meerdere eigenaars en dan is de wet op de mede-eigendom van toepassing. De wettelijke verplichting om een syndicus aan te stellen ontstaat.

Kmo’s kiezen er tegenwoordig vaker voor een kantoorunit te kopen in plaats van te huren wegens de lage rentes op de markt. Er is dan ook een enorme toename in de vraag en het aanbod van kmo-units in België, volgens kmoinsider.

Mede-eigendom vereist een nauwgezet beheer

Het beheer van eigendommen in mede-eigendom vereist een heel andere aanpak van property management dan voor één eigenaar en zijn huurders (rentmeesterschap).

Een ervaren kmo-syndicus aanstellen die vertrouwd is met het beheer van commercieel vastgoed, is een must. De kmo-syndicus biedt een breed scala aan diensten met een grondige technische, juridische en economische kennis. Dat is van uiterst belang voor het langetermijnbeheer van een onroerend goed in mede-eigendom. Alle mede-eigenaren zijn gebaad bij een goed onderhoud zodat hun investering beschermd wordt.