Normen over dubbele beglazing: wat wijzigt er op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 zal ook voor de beoordeling van de normen over dubbele beglazing het EPC als terugvalmogelijkheid gelden. Ook hier zal het mechanisme van de tweetrapsraket spelen.

Dit betekent dat het gebrek wordt pas aangekruist wanneer de woning

  • niet voldoet aan de algemene energieprestatie-eis (EPC-kengetal) EN
  • niet beschikt over (voldoende) dubbele beglazing

 

Categorie I of II

Tot één januari 2023 is een inbreuk op de glasnorm een gebrek categorie I. Na die datum zal een inbreuk als een gebrek categorie II gecatalogeerd worden, wat resulteert in een ongeschiktheid. Dit als er nog in meerdere woonlokalen enkel glas aanwezig is. Gaat het maar om één woonlokaal, dan blijft het een gebrek categorie I.

Bron: CIB, Dakisolatienorm, wat wijzigt er op 1 januari 2021