Online vergadering nu wettelijk mogelijk

Buiten het uitstel tijdens corona van algemene vergaderingen, laat de wet nu ook de online vergadering toe voor die vergaderingen die moe(s)ten doorgaan in de periode 1 oktober 2020 tot 9 maart 2021.

We weten al dat alle vergaderingen die normaal plaats vinden tussen 21/10/2020 en 9/3/2021 wettelijk met 1 jaar mogen uitgesteld worden naar de reguliere vergadertermijn het jaar erop, maar nu wordt ook de online vergadering (en ook hybride vergadering) een permanentie in de wet.  Buiten wanneer eigenaars die ten minste 20% van de aandelen hebben toch een vergadering vragen.

Dit laat toe dat de strikte regels van de schriftelijke vergadering, dewelke de enigste oplossing was indien men niet fysiek kon of wou vergaderen, nu kan omzeild worden door een online vergadering te houden met tijdelijk dezelfde aanwezigheidsquorums en volmachtsquorums als een echte fysieke vergadering. (Evenwel enkel voor die vergaderingen die vallen in de periode van 1 oktober 2020 tot 9 maart 2021)   

De syndicus kan er wel zelf voor kiezen om op deze manier op te roepen en is dus niet verplicht dit te doen.... Maar voor de meeste syndici zal dit hoogstwaarschijnlijk wel gezien worden als een ontlasting van het werk, gezien de mogelijkheid er is dat enkele vergaderingen in 2020 al zijn uitgesteld.

Het zal nu afwachten zijn hoe dit verder evolueert en hopelijk toch een definitieve toevoeging wordt voor elke vergadering.